gallery/house_2
Stavebné  bytové  družstvo  rOžňavA

Stavebné bytové družstvo Rožňava vzniklo 14.03.1994 rozdelením Okresného stavebného bytového družstva Rožňava na SBD Rožňava a SBD Revúca.  

SBD Rožňava je zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, vložka 1028/V, odd. Dr., IČO 31686966. 

 

 

V súčasnosti vykonávame správu a údržbu 178 bytových domov, z toho:        

87 v Rožňave, 17 v Plešivci, 21 v Dobšinej, 11 v Štítniku, 13 v Slavošovciach,
1 v Betliari, 2 v Brzotíne, 4 v Gemerskej Polome, 4 v Gemerskej Hôrke,

1 v Kunovej Teplici, 2 v Honciach, 1 v Silici, 4 vo Vlachove a 9 v Nižnej Slanej a
1 v Gočaltove.

 

Spolu vykonávame správu a údržbu 4054  bytov, z toho  597 nájomných bytov 
a 3457 bytov v osobnom vlastníctve. 

 

Počet obnovených (zateplených) bytových domov k 31. decembru 2017:

79 bytových domov

(z toho 48 v Rožňave, 8 v Plešivci, 9 v Slavošovciach, 11 v Dobšinej, 2 v Nižnej Slanej a 1 v Kunovej Teplici)

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:

Stavebné bytové družstvo, Rožňava

IČO:31686966

Obchodné meno: 

Stavebné bytové družstvo, Rožňava

Sídlo:  Budovateľská 49, 048 01  Rožňava

DIČ:  2020937765

IČ DPH:  SK2020937765

gallery/l66